Společnost Soloma se zaměřuje na komplexní zpracování dat. Na základě zkušeností našich klientů se ukázalo, že v určitém okamžiku překročí objem jejich dat přijatelnou velikost. Hodnocení takového množství dat je pak tak komplikované, že je nutné využívat vysoce specializované a komplikované matematické postupy. Teprve poté je možné získat přehled o změnách údajů, jejich vývoji v čase i na sobě navzájem.

Vysoce hodnotná data, která se nezpracovávají, zůstávají bez užitku pro jejich majitele!

To byl hlavní důvod, proč společnost Soloma začala svým klientům poskytovat služby spojené s analýzou jejich dat. Námi nabízené metody lze rozdělit do dále uvedených skupin.
Statistické a analytické zpracování zahrnuje matematické zpracování údajů, kdy jsou pomocí standardních postupů prováděny statistické analýzy. Zpracování předchází důkladná kontrola a vyčištění dat od chybných či chybějících údajů, což zabraňuje později těžko odhalitelným chybám ve výsledcích.
Vizualizace dat je další formou zpracování údajů, jejímž cílem je znázornění dat v takové podobě, která lépe umožňuje získání přehledu o změnách a vzájemných závislostech zpracovávaných dat. Poskytujeme jak 2D, tak i 3D vizualizaci (i formou spojitých ploch). Vlastní vizualizace následuje až po předzpracování dat (vyhlazení, průměrování, digitální filtrace, atd.). Výsledkem pro klienta může být vlastní grafický výstup nebo vytvoření potřebného programového vybavení pro vlastní provádění vizualizací klientem (plugin do vizualizačních programů či vlastní specializovaný program).
Datové dolování (data mining) je nejvíce sofistikovanou metodou, kterou poskytujeme. Účelem datového dolování je nalezení nových, zatím neznámých vazeb v analyzovaných datech. Metoda je poměrně komplikovaná, pro bližší seznámení můžete využít náš materiál v pdf podobě. Obecně lze říci, že datové dolování navazuje na předcházející metody, kterými určíme významné údaje v datech. Pomocí počítačového učení pak hledáme další skryté vazby. Získané informace lze využít například při předpovědi dalšího vývoje zadaných dat nebo provést přesnou klasifikaci údajů.
Účetnictví je službou, kterou poskytujeme klientům jako zvláštní formu počítačového zpracování dat. V průběhu historie naší firmy šlo o první službu, kterou jsme později doplnili analýzou zpracovávaných dat. Zpracování účetních výkazů dnes můžeme doplnit o přehledy a grafická znázornění trendů údajů. Poskytujeme tím managementu řádově lepší podklady pro rozhodování.