Společnost Soloma nabízí tvorbu software zaměřeného na sběr a zpracování dat. V této oblasti nabízíme jak jednoúčelové programy odpovídající potřebám zákazníků, tak komplexní programové vybavení typu klient - server, a to včetně firmware zařízení na sběr dat.
Jednoúčelové programy se vyvíjí pro platformu Windows ve Visual Studiu, pro linux QT4 + GCC.
Klient - server aplikace jsou založeny na serverové straně na PHP nad SQL databází. Frontend je vyvíjen stejným způsobem jako jednoúčelové programy uvedené výše.
Firmware poskytujeme pro zařízení sběru dat založených na procesorech Z80, 8051 a Atmel AVR. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi zajišťujeme i potřebný hardware včetně prototypové výroby.